Selecteer een pagina

PRIVACY VERKLARING

De SL / BW Summerschool website is door ProjectAttis.nl / DandA.nl vervaardigd in opdracht van Stadlander.

De website is slechts toegankelijk gemaakt voor intern gebruik door deze organisatie en enkele partnerorganisaties. De website is zodanig geprogrammeerd dat ook Attis geen toegang heeft tot wachtwoorden van ingeschrevenen. Tegelijk maakt de website geen deel uit van een groter gedeeld informatiesysteem en wordt door de website enkel en alleen de strikt noodzakelijke contactinformatie verzameld die nodig is voor de afstemming van de aangeboden workshops. De enige informatie die door de event-website opgeslagen wordt, betreft de naam, het e-mailadres, en de gekozen trainingen. Door in te schrijven op een workshop, gaat de deelnemer akkoord dat de naam en het e-mailadres verstrekt wordt aan de betreffende trainer. 

De aanmeldgegevens worden nimmer verstrekt aan derden, doorverkocht nog gebruikt voor andere doeleinden, dan het onderhouden van contacten over het cursus- / workshop aanbod van de BW Summerschool met de deelnemers.